• No Demo
 •  薇詩❤ 
 • 26512    9.0
 • No Demo
 •  黛顏淺淺 
 • 22474    9.9
 • No Demo
 •  Bliss✭ 
 • 22542    9.6
 • No Demo
 •  蜜糖土司ⓜ 
 • 21383    9.9
 • No Demo
 •  💖貓咪.💖 
 • 24085    9.5
 • No Demo
 •  ♥苡彤♥ 
 • 26578    9.9
 • No Demo
 •  魚兒 
 • 24536    9.6
 • No Demo
 •  .蕾蕾💋 
 • 27052    9.8
 • No Demo
 •  小醋包 
 • 26821    10.0
 • No Demo
 •  酷兒♥ 
 • 28054    0.0
 • No Demo
 •  ღ小恩ღ 
 • 26202    10.0
 • No Demo
 •  喬甯♥ 
 • 23835    10.0
 • No Demo
 •  邵邵♥ 
 • 27602    10.0
 • No Demo
 •  風騷小桃子 
 • 26221    9.9
 • No Demo
 •  深藍色♥ 
 • 26807    10.0
 • No Demo
 •  ♥貝兒♥ 
 • 26266    9.9
 • No Demo
 •  ♥ 靜香 ♥ 
 • 27404    9.9
 • No Demo
 •  蚊子♥ 
 • 27593    10.0
 • No Demo
 •  ♥紅茶 
 • 27738    9.6
 • No Demo
 •  子娟♥ 
 • 26630    9.9
 • No Demo
 •  凱瑟琳 
 • 25359    9.9
 • No Demo
 •  小妍子❤ 
 • 24900    10.0
 • No Demo
 •  泡芙女孩♥ 
 • 23567    10.0
 • No Demo
 •  Satine 
 • 27780    10.0
 • No Demo
 •  芯伊 
 • 23545    9.9
 • No Demo
 •  ♥粉粉♥ 
 • 27278    9.8
 • No Demo
 •  哈士奇♥ 
 • 27475    10.0
 • No Demo
 •  可思 
 • 27555    10.0
 • No Demo
 •  嫩芽女神 
 • 27166    10.0
 • No Demo
 •  VIVI~ 
 • 23716    9.9
 • No Demo
 •  欣妍❤ 
 • 25395    9.9
 • No Demo
 •  安海瑟薇 
 • 20351    9.8
 • No Demo
 •  冰雪詩詩♥ 
 • 25560    10.0
 • No Demo
 •  小燕子♥ 
 • 26779    10.0
 • No Demo
 •  米妮咩咩 
 • 26332    9.5
 • No Demo
 •  小楨❤ 
 • 27374    10.0
 • No Demo
 •  妞寶 
 • 27926    1.0
 • No Demo
 •  ♥毛蓉蓉♥ 
 • 27996    10.0
 • No Demo
 •  樂兒♥ 
 • 28035    0.0
 • No Demo
 •  千兒 
 • 28028    0.0
 • No Demo
 •  Lena♥ 
 • 28012    0.0
 • No Demo
 •  ♥呂薇 ♥ 
 • 16934    9.7
 • No Demo
 •  盜心賊 
 • 18162    9.9
 • No Demo
 •  娜思佳❤ 
 • 23352    9.9
 • No Demo
 •  呆瓜瓜 
 • 20294    9.8
 • No Demo
 •  天使非完美 
 • 11902    9.7
 • No Demo
 •  珂珂♥ 
 • 25897    10.0
 • No Demo
 •  小昭 
 • 22074    9.3
 • No Demo
 •  G寶㊣騷~ 
 • 22172    9.1
 • No Demo
 •  銷魂天使 
 • 22436    8.2
 • No Demo
 •  水水蜜桃 
 • 24856    10.0
 • No Demo
 •  喵喵♥ 
 • 27201    9.9
 • No Demo
 •  情若能自控 
 • 11740    9.4
 • No Demo
 •  唯艾婗♥ 
 • 25352    9.8
 • No Demo
 •  不冷小妖精 
 • 19059    7.0
 • No Demo
 •  慾望❤嬌妻 
 • 22264    10.0
 • No Demo
 •  阿优 
 • 22603    9.8
 • No Demo
 •  翹臀小妹 
 • 22526    
 • No Demo
 •  心跳 
 • 27756    10.0
 • No Demo
 •  騷妹風情 
 • 16940    
 • No Demo
 •  ♥♥菲菲♥♥ 
 • 27937    
 • No Demo
 •  Y喵喵 
 • 27846    
 • No Demo
 •  新臺幣❤ 
 • 18791    9.9
 • No Demo
 •  ❤️筱蟹 
 • 26941    
 • No Demo
 •  唐娜 
 • 24874    9.8
 • No Demo
 •  妘♥ 
 • 27245    9.7
 • No Demo
 •  培妤♥ 
 • 27174    9.6
 • No Demo
 •  希希❤ 
 • 14461    9.6
 • No Demo
 •  靚寶鑽♥ 
 • 13300    10.0
 • No Demo
 •  ♥妍兒♥ 
 • 26222    9.9
 • No Demo
 •  桔梗♥ 
 • 24456    10.0
 • No Demo
 •  狸兒 ♥ 
 • 27837    10.0
 • No Demo
 •  橙芯 
 • 22859    9.9
 • No Demo
 •  Roses☃小庭☃ 
 • 18120    10.0
 • No Demo
 •  ♥雪倫♥ 
 • 27093    9.5
 • No Demo
 •  晴媃♥♥ 
 • 23440    10.0
 • No Demo
 •  若凝♥ 
 • 27562    
 • No Demo
 •  Candy♥♥ 
 • 27520    10.0
 • No Demo
 •  大波絲襪美人 
 • 16048    10.0
 • No Demo
 •  ♥六月♥ 
 • 27149    9.9
 • No Demo
 •  蕾拉🌸 
 • 25574    10.0
 • No Demo
 •  芷♥晴 
 • 27574    
 • No Demo
 •  唐唐♥ 
 • 26903    9.2
 • No Demo
 •  小薇♥ 
 • 27727    10.0
 • No Demo
 •  詩祺 
 • 27333    
 • No Demo
 •  小玉❤ 
 • 25211    9.7
 • No Demo
 •  魔女vivi♥ 
 • 26652    9.8
 • No Demo
 •  优雅女神 
 • 24766    10.0
 • No Demo
 •  小白❤ 
 • 26421    10.0
 • No Demo
 •  ❤熊熊❤ 
 • 26165    9.4
 • No Demo
 •  半解羅裳 
 • 27388    
 • No Demo
 •  愛里紗 
 • 24604    9.8
 • No Demo
 •  媛媛♥ 
 • 27534    10.0
 • No Demo
 •  💋 唯一 💋 
 • 27538    10.0
 • No Demo
 •  珍芯 
 • 15600    10.0
 • No Demo
 •  ♥雅娜♥ 
 • 13304    9.8
 • No Demo
 •  ❤可寶寶 
 • 25457    9.9
 • No Demo
 •  艾曦♥ 
 • 26593    9.8
 • No Demo
 •  Ev♥ 
 • 23566    10.0
 • No Demo
 •  喬安娜❤ 
 • 27344    10.0
 • No Demo
 •  希 
 • 24443    9.8
 • No Demo
 •  小綠♥ 
 • 27120    8.3
 • No Demo
 •  ❤芯菲❤ 
 • 19051    10.0
 • No Demo
 •  ♥香香♥ 
 • 26682    10.0
 • No Demo
 •  ♥茉茉♥ 
 • 27293    9.5
 
 
 1. Weekly Maintenance
  Dear users, the server maintenance takes place from 07:30 am (GMT+8) every Thursday for 5 to 10 minutes. We sincerely apologize for the inconvenience.
 2. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 4. 2013-11-02
  親愛的用戶您好,因 2013-11-03 (週日) 09:00 至 12:30 將進行電力施工,期間將暫停服務,因雨則可能延期,如有不便,敬請見諒。
 5. more
 1. First

  Introduction about "♥呂薇 ♥"
  ♥呂薇 ♥
 2. Second

  Introduction about "盜心賊"
  盜心賊
 3. Third

  Introduction about "娜思佳❤"
  娜思佳❤
 4. Fourth

  Introduction about "呆瓜瓜"
  呆瓜瓜
 5. Fifth

  Introduction about "子娟♥"
  子娟♥
 6. Sixth

  Introduction about "新臺幣❤"
  新臺幣❤
 7. Seventh

  Introduction about "❤️筱蟹"
  ❤️筱蟹
 8. Eighth

  Introduction about "唐娜"
  唐娜
 9. Ninth

  Introduction about "薇詩❤"
  薇詩❤
 10. Tenth

  Introduction about "ღ小恩ღ"
  ღ小恩ღ