• No Demo
 •  勿進《測試用10》勿進 
 • 36848    
 • No Demo
 •  勿進《測試用11》勿進 
 • 36849    
 • No Demo
 •  勿進《測試用13》勿進 
 • 36851    
 • No Demo
 •  勿進《測試用14》勿進 
 • 36852    
 • No Demo
 •  勿進《測試用16》勿進 
 • 36854    
 • No Demo
 •  勿進《測試用17》勿進 
 • 36855    
 • No Demo
 •  勿進《測試用19》勿進 
 • 36857    
 • No Demo
 •  勿進《測試用20》勿進 
 • 36858    
 • No Demo
 •  勿進《測試用21》勿進 
 • 36859    
 • No Demo
 •  勿進《測試用22》勿進 
 • 36860    
 • No Demo
 •  勿進《測試用23》勿進 
 • 36861    
 • No Demo
 •  勿進《測試用24》勿進 
 • 36862    
 • No Demo
 •  勿進《測試用25》勿進 
 • 36863    
 • No Demo
 •  勿進《測試用26》勿進 
 • 36864    
 • No Demo
 •  勿進《測試用27》勿進 
 • 36865    
 • No Demo
 •  勿進《測試用28》勿進 
 • 36866    
 • No Demo
 •  ♥溫小穎♥ 
 • 36886    
 • No Demo
 •  ✿ Baby ✿ 
 • 36899    
 • No Demo
 •  DUDU✿ 
 • 36900    
 • No Demo
 •  良家小妹 
 • 36924    
 • No Demo
 •  楓鈴 
 • 36956    
 • No Demo
 •  小伃 
 • 36968    
 • No Demo
 •  ~小不點~~ 
 • 36978    
 • No Demo
 •  春芯蕩漾 
 • 36980    
 • No Demo
 •  獵豹冰火狐 
 • 36983    
 • No Demo
 •  ☆綾綾☆ 
 • 37003    
 • No Demo
 •  ✿ 小怡 ✿ 
 • 37008    
 • No Demo
 •  💧泱央.💧 
 • 37019    
 • No Demo
 •  小刺蝟~ 
 • 37024    
 • No Demo
 •  ༺芸兒寶༻ 
 • 37025    
 • No Demo
 •  狗狗~ 
 • 37040    
 • No Demo
 •  吳啊娟 
 • 37043    
 • No Demo
 •  Cindy ❤️ 
 • 37044    
 • No Demo
 •  ANN✿ 
 • 37054    
 • No Demo
 •  柔雪高手 
 • 37059    
 • No Demo
 •  葳葳。 
 • 37064    
 • No Demo
 •  ❋ 澄希 ❋ 
 • 37072    
 • No Demo
 •  小萱~ 
 • 37081    
 • No Demo
 •  小捷✿ 
 • 37082    
 • No Demo
 •  偲偲 ♡ 
 • 37084    
 • No Demo
 •  ❀女友❀ 
 • 37085    
 • No Demo
 •  ✿ 天晴寶 ✿ 
 • 37089    
 • No Demo
 •  💕瑀璦💕 
 • 37099    
 • No Demo
 •  💕柚子皮💕 
 • 37100    
 • No Demo
 •  ☆珊珊☆ 
 • 37112    
 • No Demo
 •  孟孟~ 
 • 37113    
 • No Demo
 •  凌小咘 
 • 37117    
 • No Demo
 •  ❋ 玄玄 ❋ 
 • 37119    
 • No Demo
 •  騷首弄姿 
 • 12496    
 • No Demo
 •  臺系~瑩瑩 
 • 13146    
 • No Demo
 •  TW雞蛋豆腐 
 • 13200    
 • No Demo
 •  溫柔的幸兒 
 • 13213    
 • No Demo
 •  寂寞小愛 
 • 13418    
 • No Demo
 •  呆呆 
 • 18922    
 • No Demo
 •  *蘋果 
 • 18923    
 • No Demo
 •  最柔软的心 
 • 22132    
 • No Demo
 •  仙度瑞拉❤️ 
 • 36217    
 
 
 1. 2020-06-02
  親愛的用戶您好,因 2020-06-03 (三) 09:00 至 15:00 將進行區域性電力施工,施工期間將暫停服務,不便之處敬請見諒。
 2. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 4. more
 1. First

  Introduction about "凌語菲"
  凌語菲
 2. Second

  Introduction about "宋彩希✤"
  宋彩希✤
 3. Third

  Introduction about "安冉♥"
  安冉♥
 4. Fourth

  Introduction about "凱特"
  凱特
 5. Fifth

  Introduction about "小嵐❤"
  小嵐❤
 6. Sixth

  Introduction about "彎彎❤"
  彎彎❤
 7. Seventh

  Introduction about "♥寶兒♥"
  ♥寶兒♥
 8. Eighth

  Introduction about "韓雅❤"
  韓雅❤
 9. Ninth

  Introduction about "❤裘裘❤"
  ❤裘裘❤
 10. Tenth

  Introduction about "喬安ღ"
  喬安ღ