• No Demo
 •  紫昕 
 • 22192    8.6
 • No Demo
 •  ♥藏心 
 • 35305    9.9
 • No Demo
 •  ♡Amber♡ 
 • 36114    9.0
 • No Demo
 •  伊橙 
 • 36633    9.1
 • No Demo
 •  ✨迪寶✨ 
 • 36201    9.9
 • No Demo
 •  🔮小桃.🔮 
 • 36282    9.9
 • No Demo
 •  💛莎Sa❤️ 
 • 36245    9.9
 • No Demo
 •  嫣然 
 • 35610    9.8
 • No Demo
 •  米迷 
 • 36498    10.0
 • No Demo
 •  艾蕾 
 • 36215    9.9
 • No Demo
 •  安薰♥ 
 • 36244    10.0
 • No Demo
 •  邊邊 
 • 36976    9.2
 • No Demo
 •  妍莉 
 • 25332    0.0
 • No Demo
 •  恩允 
 • 36825    10.0
 • No Demo
 •  泰迪寶寶 
 • 36965    9.4
 • No Demo
 •  阿法 
 • 37028    0.0
 • No Demo
 •  ❀拉拉❀ 
 • 37105    0.0
 • No Demo
 •  蘇蘇susu ✿ 
 • 36777    9.8
 • No Demo
 •  奶香咪娜 
 • 37022    10.0
 • No Demo
 •  霏羽♥ 
 • 37048    9.2
 • No Demo
 •  梓晴♥ 
 • 37106    0.0
 • No Demo
 •  幂 
 • 33955    9.9
 • No Demo
 •  洛詩 
 • 36756    8.0
 • No Demo
 •  書琦♥ 
 • 36485    9.5
 • No Demo
 •  小蝦米 
 • 28706    9.9
 • No Demo
 •  寶娜 
 • 35929    10.0
 • No Demo
 •  韓安冉♥ 
 • 31757    9.9
 • No Demo
 •  郁心 
 • 35384    9.6
 • No Demo
 •  予希 
 • 34779    9.5
 • No Demo
 •  威威✿ 
 • 36356    9.3
 • No Demo
 •  ❤️honey❤️ 
 • 36012    7.9
 • No Demo
 •  宋兒 
 • 36552    9.6
 • No Demo
 •  小秘密 
 • 35666    10.0
 • No Demo
 •  💛 妮妮💛 
 • 36117    10.0
 • No Demo
 •  潔歆♥️ 
 • 36786    9.3
 • No Demo
 •  喵娘奈奈 
 • 37039    2.8
 • No Demo
 •  凌米兒 
 • 37102    0.0
 • No Demo
 •  苡欣♥ 
 • 37045    10.0
 • No Demo
 •  天天✤ 
 • 37073    0.0
 • No Demo
 •  ღ豆豆ღ 
 • 37110    0.0
 • No Demo
 •  橘子汽水 
 • 36832    0.0
 • No Demo
 •  凌語菲 
 • 37087    9.5
 • No Demo
 •  宋彩希✤ 
 • 32369    9.8
 • No Demo
 •  凱特 
 • 14699    9.6
 • No Demo
 •  小嵐❤ 
 • 14870    9.5
 • No Demo
 •  清雅☆╮ 
 • 10086    9.5
 • No Demo
 •  小仙儿姐姐 
 • 22547    9.6
 • No Demo
 •  ♥Chloe♥ 
 • 36336    9.9
 • No Demo
 •  ღGigiღ 
 • 36810    9.9
 • No Demo
 •  黛寶♥ 
 • 37109    
 • No Demo
 •  安冉♥ 
 • 35547    10.0
 • No Demo
 •  薇菈♥ 
 • 37108    
 • No Demo
 •  巨乳甜心 
 • 22445    8.7
 • No Demo
 •  皮皮# 
 • 33883    10.0
 • No Demo
 •  长腿美妞 
 • 34892    10.0
 • No Demo
 •  ☆妞☆ 
 • 22176    9.1
 • No Demo
 •  美腿❀細腰 
 • 22236    9.4
 • No Demo
 •  誘惑小櫻桃 
 • 15444    
 • No Demo
 •  小櫟 
 • 37053    10.0
 • No Demo
 •  彎彎❤ 
 • 14780    9.5
 • No Demo
 •  ♥寶兒♥ 
 • 14858    8.2
 • No Demo
 •  韓雅❤ 
 • 15627    10.0
 • No Demo
 •  ❤裘裘❤ 
 • 15093    9.4
 • No Demo
 •  喬安ღ 
 • 15592    10.0
 • No Demo
 •  沐妃 
 • 15126    8.8
 • No Demo
 •  飄飄❤ 
 • 15094    8.9
 • No Demo
 •  皮皮♥♡ 
 • 15603    9.2
 • No Demo
 •  果果 
 • 15085    9.7
 • No Demo
 •  小羽公主 
 • 15614    9.1
 • No Demo
 •  ❤小優❤ 
 • 15593    9.1
 • No Demo
 •  妮可甜心 
 • 15626    9.4
 • No Demo
 •  助理奧莉薇❤ 
 • 15084    9.5
 • No Demo
 •  啾比♥ 
 • 15074    9.7
 • No Demo
 •  維納斯 
 • 15021    10.0
 • No Demo
 •  貓貓❤ 
 • 15353    8.0
 • No Demo
 •  ❤小湘❤ 
 • 15300    9.2
 • No Demo
 •  ❤艾琳❤ 
 • 15086    9.3
 • No Demo
 •  AV優露乳 
 • 15604    5.5
 • No Demo
 •  New 喜兒 
 • 15299    10.0
 • No Demo
 •  俏麗小饅頭 
 • 15504    10.0
 • No Demo
 •  小土匪❤ 
 • 14702    9.8
 • No Demo
 •  咪琪寶貝㊣ 
 • 12872    10.0
 • No Demo
 •  ❤Mita❤ 
 • 16150    10.0
 • No Demo
 •  小柔❤ 
 • 16153    9.1
 • No Demo
 •  小8❤ 
 • 15827    8.3
 • No Demo
 •  妮妮❤ 
 • 16169    9.4
 • No Demo
 •  Amber❤ 
 • 15799    7.0
 • No Demo
 •  雨彤♥ 
 • 16182    9.0
 • No Demo
 •  Una❤ 
 • 16126    8.1
 • No Demo
 •  米米娜 
 • 12880    7.3
 • No Demo
 •  安娜♡ 
 • 19798    8.7
 • No Demo
 •  媚惑小狐 
 • 13178    
 • No Demo
 •  ♥♥小雨♥♥ 
 • 16141    7.0
 • No Demo
 •  ♥漢娜 ♥ 
 • 19796    10.0
 • No Demo
 •  雨後初晴 
 • 15731    9.9
 • No Demo
 •  小艾❤ 
 • 14605    10.0
 • No Demo
 •  香檳❤ 
 • 15741    9.8
 • No Demo
 •  小G逼逼 
 • 14611    9.2
 • No Demo
 •  Annie❤ 
 • 14545    7.5
 • No Demo
 •  花娜 
 • 14619    9.4
 • No Demo
 •  綺兒<3 
 • 12881    8.5
 • No Demo
 •  可愛穎穎 
 • 15872    8.9
 • No Demo
 •  小玫❤ 
 • 14496    10.0
 • No Demo
 •  舒菲 
 • 13105    
 • No Demo
 •  ❤妮娜 
 • 14577    10.0
 
 
 1. 2020-06-02
  親愛的用戶您好,因 2020-06-03 (三) 09:00 至 15:00 將進行區域性電力施工,施工期間將暫停服務,不便之處敬請見諒。
 2. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 4. more
 1. First

  Introduction about "凌語菲"
  凌語菲
 2. Second

  Introduction about "宋彩希✤"
  宋彩希✤
 3. Third

  Introduction about "安冉♥"
  安冉♥
 4. Fourth

  Introduction about "凱特"
  凱特
 5. Fifth

  Introduction about "小嵐❤"
  小嵐❤
 6. Sixth

  Introduction about "彎彎❤"
  彎彎❤
 7. Seventh

  Introduction about "♥寶兒♥"
  ♥寶兒♥
 8. Eighth

  Introduction about "韓雅❤"
  韓雅❤
 9. Ninth

  Introduction about "❤裘裘❤"
  ❤裘裘❤
 10. Tenth

  Introduction about "喬安ღ"
  喬安ღ